Onderstaand enkele projecten welke wij als DigitaalTiel hebben mogen maken.
 
Interview Buurtpreventie Passewaaij met de Avri tariefverhogingen
Buurtpreventie Passewaaij is een bewonersinitiatief in de wijk Passewaaij in Tiel. Al vele jaren is Buurtpreventie Passewaaij actief om Passewaaij veiliger en leefbaarder te maken.
 
Sinds kort heeft het bedrijf Avri, wat verantwoordelijk is voor de afvalverwijdering in o.a. Tiel, gemeend dat er een tariefsverhoging van ruim 265% diende te komen. Buurtpreventie Passewaaij begreep van bewoners uit Passewaaij, dat hier vele vragen en vooral erg veel onduidelijkheden was wat het inhield.
 
Buurtpreventie Passewaaij heeft daardoor een POLL op de Facebookpagina gezet met de vraag aan de bewoners van Passewaaij, of zij hun vragen wilde noteren, zodat dit meegenomen kon worden tijdens een interview.
 
Met de uitnodiging van de directeur van Avri, dhr. Erik de Vries en Voorzitter van Bestuur Arvri Laurens Verspuij, heeft Buurtpreventie Passewaaij de juiste partijen om meer duidelijkheid voor de bewoners te krijgen.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9O2N2YGODGs[/embedyt] Copyright: DigitaalTiel  l in opdracht van: Buurtpreventie Passewaaij
Presentatie: Martijn van Rossum
 
 
Zwerfafval beleid gemeente Tiel en Avri – Buurtpreventie Passewaaij
Zoals al eerder vernoemd is Buurtpreventie Passewaaij druk doende om de wijk Passewaaij veiliger en leefbaarder te maken. Hierbij komt ook het punt zwerfvuil aan bod. Vele vrijwilligers lopen maandelijks door de wijk en prikken/ ruimen hier het zwerfvuil op. Dit alles onder organisatie van Buurtpreventie Passewaaij.
 
De achterzijde van het winkelcentrum Passewaaij Tiel, is al geruime tijd een doorn in het oog. Winkeliers en leveranciers laten rotzooi achter en ook de woonachtige buurtbewoners nemen geen verantwoording.
De maat was VOL en Buurtpreventie Passewaaij heeft gemeente Tiel & de Avri, welke verantwoordelijk is voor het zwerfvuil in o.a. Passewaaij hierop aangesproken. Helaas is er pas NA dit filmpje actie ondernomen. Daarvoor werd veel beloofd, maar niemand kwam het opruimen.

Copyright: DigitaalTiel  l in opdracht van: Buurtpreventie Passewaaij
Presentatie: Martijn van Rossum
 
 
Processierups Buurtpreventie Passewaaij Tiel
Voor het 3de jaar oprij, 2016-2017-2018, werd er niet tot nauwelijks gecommuniceerd naar de bewoners van Passewaaij over de processierups welke zich huis hield in- en om de wijk Passewaaij.
Buurtpreventie Passewaaij heeft hiervan een korte impressie laten maken door DigitaalTiel en heeft hiermee de inwoners geïnformeerd en gewaarschuwd voor mogelijke gevaren/ overlast.

Copyright: DigitaalTiel  l in opdracht van: Buurtpreventie Passewaaij
Presentatie: Martijn van Rossum
 
 
Roparun 21 mei 2018 doorloop Tiel
De Roparun is een estafetteloop met startlocaties in Parijs en Hamburg en een gezamenlijke finish in Rotterdam. Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel meer dan anderhalve marathon(!).
 
Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het inpakken van boodschappen, het wassen van auto’s, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel.
De afgelopen 27 edities van de Roparun is al meer dan 84 miljoen euro opgehaald voor zorg voor mensen met kanker.
 
Tijdens deze Roparun zijn er vele teams die zich inzetten, ook uit Tiel. Ziekenhuis Rivierenland Tiel, ook wel ZRT Tiel genoemd, heeft gestreden als leeuwen om deze run door Tiel te laten komen. Dit jaar (2018) was dit gelukt.
 
DigitaalTiel heeft deze groep ZRT Tiel gevolgd bij de eerste en de laatste meters dat men door Tiel is gelopen.
 

Copyright: DigitaalTiel  l in opdracht van: DigitaalTiel
Presentatie: Martijn van Rossum
 
 
Officiële ingebruikname AED winkelcentrum Passewaaij – Buurtpreventie Passewaaij
In 2015 waren er, zover bekend, 3 AED’s 24/7 bereikbaar voor bewoners van de wijk Passewaaij. Hiermee moest een wijk van ruim 10.000 mensen levens mee gered worden. SCHANDALIG volgens Buurtpreventie Passewaaij.
 
Door de grote inzet van Diane en Martijn van Rossum (geen familie, maar goede buren) van Buurtpreventie Passewaaij is dit aantal nu vergroot naar ruim 8 AED’s, welke 24/7 bereikbaar zijn voor bewoners en hulpdiensten die weten hoe dit alles werkt en levens gered moeten worden. Daarbij zijn vele instanties en gemeente Tiel nu bezich om een dekkend AED netwerk te creëren in Tiel.
 
Met de opening van de AED in het winkelcentrum & de AED op ons kantoor van DigitaalTiel, heeft Buurtpreventie Passewaaij, samen met sponsoren en donateurs een vergroting van het netwerk gerealiseerd. Tevens heeft Buurtpreventie Passewaaij ervoor gezorgd dat er vele 100den burgers, zichzelf hebben aangemeld als Burgerhulpverlener. Deze burgers kunnen bij geval van reanimatie, mensenlevens redden!
Een AED is hierbij een graag gezien hulpmiddel.

Copyright: DigitaalTiel  l in opdracht van: Buurtpreventie Passewaaij
Presentatie: Martijn van Rossum
 
 
RDW keuring Polski Fiat
Voor Vermeer Handelsonderneming, voorheen PPR Autosport, hebben wij de gehele gang naar de RDW in beeld gebracht. Diverse auto’s worden projectmatig door Vermeer Handelsonderneming, vaak vooraf in opdracht, van klanten weer tot een (nieuw) leven gebouwd.
 
We hebben vele foto’s en ook dit filmpje gemaakt tijdens een mooi project met een Polski Fiat. Ofwel een Fiat 126.

Copyright: DigitaalTiel  l in opdracht van: Vermeer Handelsonderneming
Presentatie: Martijn van Rossum